Aktualności - Srokowo

„ GWIAZDKA – 2012 ”

24.12.2012
0 0 0 0
Srokowo

W niedzielę 16 grudnia 2012r. po raz 19-sty podczas trwania Adwentowych rekolekcji w sali widowiskowej Domu Kultury dzieci odebrały ufundowane przez wielu sponsorów paczki bożonarodzeniowe. Organizatorami tej cieszącej się wśród dzieci i rodziców akcji są: Parafia Rzymsko – Katolicka w Srokowie z ks. Proboszczem Kazimierzem Sawostianikiem i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się techniczną stroną akcji tj. zdobywaniem środków od sponsorów, zakupem artykułów do paczek, sporządzaniem list dzieci i młodzieży, którzy zostają obdarowywani. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie przygotowali paczki dla dzieci. Ten rok dzięki ludziom dobrej woli i szczerego serca pozwolił na zrobienie 100 paczek w tym dla 97 rodzin katolickich. Wszystkich przybyłych dzieci i zaproszonych gości przywitała w imieniu swoim i Wójta Gminy Srokowo Franciszka Andruszkiewicza Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej życząc przyjemnych wrażeń, cudownych Świąt Bożego Narodzenia i mnóstwa prezentów. Głos zabrał także ksiądz proboszcz Kazimierz Sawostianik dziękując wszystkim za przybycie , za zrobione paczki , za szczodre serce sponsorów oraz Ośrodkowi Kultury za prowadzenie imprezy. Przed przybyciem „ Św. Mikołaja” trwały konkursy i zabawy prowadzone przez Panią Barbarę Sulowską w formie karaoke i wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej dla wszystkich chętnych dzieci, które za swoje uczestnictwo otrzymały nagrody ufundowane przez naszych sponsorów.Tegorocznymi sponsorami paczek byli:

1. Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie

2. Nadleśnictwo Srokowo

3. Parafia Rzymsko – Katolicka

4. Parafialny Zespół „Caritas”

5. Apteka – Pani Maria Macioszek

6. Gospodarstwo Rolne Pana Leszka Borucha w Chojnicy

7. Sklep „ Irys” Pani Aliny Bagińskiej

8. Firma LOCO, która corocznie funduje reklamówki na paczki

9. Sklep Pana Kuby Szczuckiego

10. Pani Grażyna Florczyk

11. Piekarnia Pani Krystyny Narbutowicz

12. oraz wielu sponsorów, którzy chcą pozostać anonimowi